Podsumowanie Pracy na Rzecz PZW

Praca na Rzecz PZW odbyła się w dwóch terminach 06.04.2024r. oraz 13.04.2024r. w miejscowości ODRA na zbiorku ODRA I-III. W dniu 06.04.2024r. o godz. 8:00 zbiórka na przystani po przybyciu naszych członków w liczbie 8 osób wykonali prace na zbiorniku ( przygotowanie stanowisk do wedkowania, koszenie trawy, poprawianie schodów dojściowych do stanowisk). Prace te wykonywane były na zbiorniku gdzie odbędą się zawody Jubileuszowe 50lecia Koła (27.04.2024r.). W drugim terminie 13.04.2024r. sprzątano zbiornik wokół rybaczówki oraz za mostem do stanowisk wędkarskich na zawody Jubileuszowe.Pracowano od godz. 8:00 do godz. 15:00, w pracach brało udział 7 członków naszego koła oraz 2 członków Koła Zdrój Jastrzebie 81. Zebrano i zwieziono łódkami 35 worków śmieci, które ummieszczono w specjalnie przygotowanym mijescu nieopodal rybaczówki.